ORGANIZÁTOR HLASOVÁNÍ

Společnost Economia, a.s. se sídlem Pernerova 673/47, Praha 8 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze spisová značka B 12746 (dále jen „organizátor“) pořádá on-line hlasování s názvem:

"Bankovní inovátor 2020" od 18. května 2020 do 5. června 2020 - (dále jen „hlasovací období 1“).

„Pojišťovací inovátor 2020“ od 8. června 2020 do 26. června 2020 - (dále jen „hlasovací období 2“).

(hlasovací období 1 a hlasovací období 2 dále společně jen „obě hlasovací období“).


PRAVIDLA HLASOVÁNÍ

Tato úplná pravidla hlasování jsou zveřejněna po celou dobu obou hlasovacích období na webové stránce https://nejbanka.ihned.cz.


KOMU JE HLASOVÁNÍ URČENO?

Tohoto hlasování se mohou zúčastnit všichni občané České republiky starší osmnácti let s výjimkou zaměstnanců organizátora on-line hlasování.


JAK SE HLASOVÁNÍ PLATNĚ ZÚČASTNIT?

Hlasování proběhne ve výše specifikovaném hlasovacím období 1 a hlasovacím období 2. Hlasování v obou hlasovacích obdobích proběhne následujícím způsobem:
* účastníci mohou hlasovat on-line na stránkách https://nejbanka.ihned.cz v sekci Kategorie Inovátor – Nominace
při hlasování může být hlasujícím označena pouze jedna varianta z uvedených nominací bank a pojišťoven
* z jednoho počítače je možné hlasovat pouze jednou pro každou Inovátorskou kategorii
hlasování je zároveň omezeno počtem 10 hlasů na 1 IP adresu/den
* výběr z uvedených nominací musí být potvrzen odesláním hlasovacího formuláře v políčku „HLASOVAT“
* přijetí platného hlasu je potvrzeno zpětnou zprávou „HLASOVÁNÍ PROBĚHLO ÚSPĚŠNĚ“.

Odeslané hlasy budou doručeny do administrativního centra organizátora.


SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A SCHVÁLENÍ PRAVIDEL

Organizátor je oprávněn bez předchozího upozornění upravit pravidla soutěže a hlasování, případně dle svého uvážení hlasování zrušit bez náhrady. Odhlasováním v kategoriích Bankovní inovátor 2020 a Pojišťovací inovátor 2020 vyjadřuje účastník svůj souhlas s pravidly hlasování. Organizátor je oprávněn rozhodovat o všech otázkách týkajících se tohoto hlasování podle vlastního uvážení.

Hlasováním v soutěži hlasující souhlasí se zpracováním osobních údajů. Zpracována bude pouze IP adresa zařízení, ze kterého bylo hlasování uskutečněno, a to za účelem ověření splnění podmínek pro účast na tomto hlasování. Blížší informace o zpracování osobních údajů jsou dostupné zde: https://www.economia.cz/zpracovani-osobnich-udaju/.


VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ

Výsledky hlasování budou oznámeny společně s vítězem výzkumu Nejlepší banka 2020 a Nejlepší pojišťovna 2020 na slavnostním vyhlášení výsledků 26. října 2020.