Economia a.s.

Pernerova 673/7
186 00 Praha 8-Karlín

Tel.: + 420 739 542 769
E-mail: nejbanka@economia.cz

Projektový manažer: Aneta Pospíšilová
E-mail: aneta.pospisilova@economia.cz