Economia a.s.

Pernerova 673/7
186 00 Praha 8-Karlín

Tel.: + 420 775 921 915
E-mail: nejbanka@economia.cz

Projektový manažer: Irena Rákosová
E-mail: irena.rakosova@economia.cz